Bibliographie Herman Braeckmans

2016

Chapitre de l’ouvrage

Ouvrage comme éditeur

2015

Article de magazine

Ouvrage comme éditeur

Ouvrage comme éditeur

2014

Article de magazine

Chapitre de l’ouvrage

 • Braeckmans, H., Horsmans, G. en Nelissen Grade, J.M., “Oogmerk en perspectieven”, in Braeckmans, H., Caprasse, O, De Cordt, Y., De Wulf, H., e.a. (eds.), De modernisering van het vennootschapsrecht / La modernisation du droit des sociétés, Brussel, Larcier, 2014, 7-13.(ISBN 978-2-8044-6786-9)

Ouvrage comme éditeur

2013

Article de magazine

Chapitre de l’ouvrage

 • Braeckmans, H., “Voorwoord”, in Van Hoe, A. (ed.), De vennootschapsgroep in de greep van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2013, V-VI. (ISBN 978-94-000-0404-7)

Ouvrage comme éditeur

Critique

2012

Chapitre de l’ouvrage

Monographie comme auteur ou co-auteur

Ouvrage comme éditeur

Critique

   2011

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Coipel en M., De Cordt, Y. (eds.), 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking = 10 ans d'entrée en vigueur du Code des Sociétés, Mechelen, Kluwer, 2011, 536 p.(ISBN 978-90-465-2605-7) 
   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbl. (ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H. en Dirix, E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)
   • Braeckmans, H. en Bervoets, M. (eds.), Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht, 2011-2012, Master na masteropleiding Universiteit Antwerpen, Herentals, Knops, 2011, 1054 p.(ISBN 978-94-6035-133-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Wetboek van vennootschappen en conflicten in vennootschappen: de vlag dekt niet de lading", in Braeckmans, H., Coipel en M., De Cordt, Y. (eds.), 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking = 10 ans d'entrée en vigueur du Code des Sociétés, Mechelen, Kluwer, 2011, 377-473.(ISBN 978-90-465-2605-7)
   • Braeckmans, H. en Houben, R., "Afwenteling van aandeelhoudersrisico", in X (ed.), Over grenzen: liber amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 1313-1325.(ISBN 978-94-000-0235-7)

   Note en matière de jurisprudence

   • Braeckmans, H., "De door de rechtbank aangewezen vereffenaar", noot onder Antwerpen 3 juni 2010, RW 2010-2011, 1603-1606.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., noot onder Kh. Tongeren 9 februari 2009, RW 2010-2011, 1609.(ISSN 1782-3463)

   2010

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2010, losbl.(ISBN 90-5583-589-7) 
   • Braeckmans, H. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2010, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., Cousy, H., Dirix, E., Tilleman, B. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia, 2010, 492 p.(ISBN 978-94-000-0023-0)
   • Braeckmans, H. en Dirix, E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2010, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2010, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)
   • Braeckmans, H. en Bervoets, M. (eds.), Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht, 2010-2011, Master na masteropleiding Universiteit Antwerpen, Herentals, Knops, 2010, 1044 p.(ISBN 978-94-6035-080-1)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen buiten faillissement", in Allemeersch, B., Sagaert, V. en Vlaams pleitgenootschap (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 173-214.(ISBN 978-94-000-0047-6)
   • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen buiten faillissement", in Braeckmans, H. en Dirix, E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2010, 44.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen na de wet van 2 juni 2006: de rechtspraak komt op gang", in Braeckmans, H., Cousy, H., Dirix, E., Tilleman, B. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia, 2010, 49-72.(ISBN 978-94-000-0023-0)

   Note en matière de jurisprudence

   • Braeckmans, H., "Een beroep op de gegronde redenen bij uittreding vereist niet steeds een foutieve of onrechtmatige gedraging", noot onder Cass. 16 maart 2009, RW 2009-2010, 874-876. (ISSN 1782-3463)

   Critique

   • Braeckmans, H., "A. van der Krans: de virtuele aandeelhoudersvergadering", RW 2009-2010, 1495-1496.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "Jan Ronse Instituut (red.), Gebruykt dese mynen arbeit tot uwen besten. Verspreide geschriften Jan Ronse", RW 2010-2011, 177.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "M. Coipel: Les sociétés privées à responsabilité limitée", RW 2009-2010, 1535.(ISSN 1782-3463)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading", TPR 2010, 1603-1703.(ISSN 0082-4313)
   • Braeckmans, H., "De S-BVBA: goede of valse start", RW 2009-2010, 1714-1726.(ISSN 1782-3463)

   2009

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H. en Dirix, E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H., e.a. (eds.), Guidelines to the auditor in prospectus and other related engagements, Antwerpen, Maklu, 2009, 131 p. (Publicatie/Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat [Brussel](ISBN 978-90-466-0276-8)
   • De Klerck, B., van Bellinghen, S., Vanderstappen, E., Yangandi, V. en Braeckmans, H. (eds.), Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, Brugge, Die Keure 2009, 174 p.(ISBN 978-90-486-0404-3)
   • Braeckmans, H. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)
   • Braeckmans, H. en Bervoets, M. (eds.), Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht, 2009-2010, Master na masteropleiding Universiteit Antwerpen, Herentals, Knops, 2009, 1311 p.(ISBN 978-9460350306)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "De wettelijke regeling van volkomen rechtspersonen is onvolkomen", in M. Faure (ed.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht: huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem, Antwerpen, Intersentia, 2009, 79-87.(ISBN 978-90-5095-975-9)
   • Braeckmans, H., "Het kort geding in vennootschapszaken", in Vlaamse Conferentie Van De Balie te Antwerpen (ed.), Kort geding, Brussel, Larcier, 2009, 173-229.(ISBN 978-2-8044-2411-4)
   • Braeckmans, H., "Voorwoord", in Peeters, J., Informatie en raadpleging van werknemers bij herstructurering, Antwerpen, Intersentia, 2009.(ISBN 978-90-5095-881-3)

   Critique

   • Braeckmans, H., "B. Tilleman: Het statuut van de commissaris, Stichting Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI)", RW 2008-2009, 943.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "Recensie: E. Van Camp & I. Mertens: Faillissementswet anno 2008", RW2009-2010, 687.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "Recensie: P.J. van der Korst, M.P. Nieuwe Weme & G. Van Solinge: Delegatie van emissiebevoegdheid", RW 2008-2009, 1752.(ISSN 1782-3463)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Versoepelingen in het Wetboek Vennootschappen: inbreng in natura, inkoop eigen aandelen en financiële bijstand (K.B. van 8 oktober 2008)", RW 2008-2009, 1626-1633.(ISSN 1782-3463)

   2008

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H., Vereffening van vennootschappen buiten faillissement met bijzondere aandacht voor de Wet van 2 juni 2006, Antwerpen, Intersentia, 2008, 182 p.(ISBN 978-90-5095-806-6)

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., De Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Commentaar bij art. 190 W. Venn.", in Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 41-57.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H., "Commentaar bij art. 184 W. Venn.", in Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 1-28.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H., "Commentaar bij art. 189 W. Venn.", in Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 1.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H., "Commentaar bij art. 189bis W. Venn.", in Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 1-7.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H., "Oprichting, bestuur en einde van de vennootschap: verbeteringen zijn mogelijk in functie van symmetrie en concordantie", in Financial Law Institute (ed.), Van alle markten: liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, 75-95.(ISBN 978 90 5095 834 9)
   • Braeckmans, H., "Verantwoording en verantwoordelijkheid inzake behoorlijk bestuur van de vennootschap", in Universiteit Antwerpen (ed.),  Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 277-290.(ISBN 978-90-4651-922-6)
   • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen buiten faillissement: capita selecta", in Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), CBR jaarboek 2007-2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 161-220.(ISBN 978 90 5095 839 4)

   Critique

   • Braeckmans, H., "H.H. Voogsgeerd: Corporate governance codes, markt- of rechtsarrangement", RW 2007-2008, 1784.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "I. De Poorter: Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht", RW 2008-2009, 767.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "P.J. van der Korst: Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten", RW 2008-2009, 128.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "S. De Geyter, M. Delboo & P. Lalleman: Toonderstukken afgeschaft", RW2008-2009, 175.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "W. Aerts et al.: Ongeoorloofde gedragingen: praktijkboek insolventierecht, RW 2007-2008, 1656.(ISSN 1782-3463)

   2007

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Critique

   • Braeckmans, H., "I. Samoy: Middellijke vertegenwoordiging", RW 2006-2007, 1099.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "J. Malherbe: La société européenne", RW 2006-2007, 1178. (ISSN 1782-3463)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "De afschaffing van de effecten aan toonder door de wetten van 14 december 2005 en 25 april 2007", RW 2007-2008, 722-733.(ISSN 1782-3463)

   2006

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2006, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2006, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., Cousy, H., Dirix, E., Tilleman, B. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1029 p.(ISBN 90-5095-535-5)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2006, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2006, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   2005

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2005, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., De Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2005, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2005, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Critique

   • Braeckmans, H., "H. de Groot: Verdringt de Ltd de BV in het MKB?", RW 2005-2006, 1000.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "H.J. De Kluiver: De Europese Vennootschap (SE): preadvies van de Vereniging Handelsrecht 2004", RW 2005-2006, 120.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "W.J.M. van Veen: De Europese naamloze vennootschap (SE)", RW 2005-2006, 800.(ISSN 1782-3463)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "De Europese vennootschap (Societas Europaea)", RW 2004-2005, 1241-1254.(ISSN 1782-3463)

   2004

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2004, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2004, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2004, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2004, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Rechter en wetgever inzake vennootschappen", in X (ed.), Liber amicorum Guy Horsmans, Brussel, Bruylant, 2004, 65-73.(ISBN 2 8027 1902 5)
   • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen: nieuwe bepalingen in het wetboek van vennootschappen en de mogelijkheid om na ontbinding en vereffening, de vereffening onmiddellijk te sluiten", in Poullet, Y., Wéry, P. en Wynants, P. (eds.), Liber amicorum Michel Coipel, Mechelen, Kluwer, 2004, 487-496.(ISBN 90 5938 376 1)

   2003

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2003, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), Behoorlijk vennootschapsbestuur, Antwerpen, Intersentia, 2003, 223 p.(ISBN 90-5095-268-2)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2003, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2003, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2003, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Bestuur van de BVBA door een rechtspersoon en de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon", in Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), Behoorlijk vennootschapsbestuur, Antwerpen, Intersentia, 2003, 1-21.(ISBN 90-5095-268-2)
   • Braeckmans, H., Wymeersch, E. en Nieuwdorp, R., "De algemene vergadering", in Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), Behoorlijk vennootschapsbestuur, Antwerpen, Intersentia, 2003, 111-133.(ISBN 90-5095-268-2)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Conflicten in vennootschappen", RW 2002-2003, 1081-1092.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "De wet van 2 augustus 2002 inzake behoorlijk vennootschapsbestuur (corporate governance)", RW 2002-2003, 1641-1651.
    (ISSN 1782-3463)

   2002

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "De grondvoorwaarden van het faillissement: de hoedanigheid van handelaar", in Braeckmans, H., De Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2002, 1-12.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H., "Het vraagrecht van de aandeelhouder in de algemene vergadering", in X (eds.) Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 527-537.(ISBN 2 8027 1603 4)

   2001

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2001, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2001, losbl.(ISBN 90-5583-257-X) 
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2001, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "De commissaris: gewijzigde taak en aansprakelijkheid in het Wetboek van vennootschappen", in X (ed.), Liber amicorum Y. Merchiers, Gent, Die Keure Brugge, 2001, 371-381.(ISBN 90 5751 464 8)
   • Braeckmans, H., "De uitsluiting en uittreding van aandeelhouders", in Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), CBR Jaarboek 2000-2001, Antwerpen, Maklu, 2001, 179-218.(ISBN 90 6215 783 1)
   • Braeckmans, H., "Het wetboek van vennootschappen", in Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), CBR Jaarboek 2000-2001, Antwerpen, Maklu, 2001, 219-295.(ISBN 90 6215 783 1)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "De uitsluiting en uittreding van aandeelhouders", RW 2000-2001, 1361-1378.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "Het wetboek van vennootschappen", RW 2000-2001, 1473-1492.(ISSN 1782-3463)

   2000

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2000, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2000, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2000, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2000, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Overdracht van schuldvordering in het raam van factoring", in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 3-19.(ISBN 2 8027 1275 6)

   Critique

   • Braeckmans, H., "S.H.M.A. Dumoulin: Besluitvorming in rechtspersonen", RW 2000-2001, 288.(ISSN 1782-3463)

   1999

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1999, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1999, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 1999, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1999, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Actuele aspecten van enkele financieringscontracten", in X (ed.), Overeenkomstenrecht, Verslagboek van de XXVIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 1999, 335-378.(ISBN 90-5583-698-2)
   • Braeckmans, H., "De vertegenwoordiging in de NV: is art. 54 lid 4 Venn. W. een te wijzigen bepaling?", in X (ed.), Liber amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, 549-564.(ISBN 90-5583-500-5)

   1998

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1998, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 1998, losbl.(ISBN 90-5583-257-X)
   • Braeckmans, H., Dirix, E. en Wymeersch, E., Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 549 p.(ISBN 90-5583-340-1)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "De commissaris inzake opschorting in het raam van het gerechtelijk akkoord en de nieuwe taken van de commissaris-revisor en van de bestuurders", in Braeckmans, H., Dirix, E. en Wymeersch, E., Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 269-304.(ISBN 90-5583-340-1)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "De gedwongen overdracht en overneming van aandelen: nieuwe rechtspraak", Not. Fisc. M. 1998, 211-227.(ISSN 1370-3889)

   1997

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H., de Tandt, F., Dirix, E. en van Camp, E., Gerechtelijk akkoord en faillissement, Antwerpen, Kluwer, 1997, losbl. 

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1997, losbl.(ISBN 90-5583-589-7)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1997, losbl.(ISBN 90-5852-183-4)
   • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1997, losbl.(ISBN 90-5852-152-4)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Voorwoord", in Ernst, Ph., Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 1997.(ISBN 90-5095-006-X)

   1996

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H., Juridische omgeving van de onderneming, Antwerpen, MIM-Standaard, 41 p.

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, 507 p.(ISBN 90-6215-525-1)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Gedwongen overdracht en overneming, uitkoopregeling, gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen en vereffening", in Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, 287-345.(ISBN 90-6215-525-1)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "De vennootschapswet van 13 april 1995: repareren en innoveren", RW 1995-1996, 1457-1496.(ISSN 1782-3463)

   1995

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H., Storme, M. en Wymeersch, E. (eds.), Handels-economisch en financieel recht, Post-universitaire cyclus W. Delva 1994-1995, Gent, Mys&Breesch, 1995, 737 p.(ISBN 90-5462-124-9)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H. en Ernst, Ph., "Conflicten in vennootschappen", in Braeckmans, H., Storme, M. en Wymeersch, E. (eds.), Handels-economisch en financieel recht, Post-universitaire cyclus W. Delva 1994-1995, Gent, Mys&Breesch, 1995, 141-187.(ISBN 90-5462-124-9)

   1994

   Ouvrage comme éditeur

   • Flamée, M., Meulemans, D., Braeckmans, H. (medew.), Codex financieel recht 1994-1995, Brugge, Die Keure, 1994.

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Consumentenkrediet en hypothecair krediet: recente ontwikkelingen", in X (ed.), Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument/Tweede Antwerps Juristencongres, Antwerpen, Maklu, 1994, 141-187.

   1993

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H., Besluitvorming in raad van bestuur en algemene vergadering, Brussel, Katholieke Universiteit Brussel, 1993, 15 p.
   • Braeckmans, H., De juridische positie van de bestuurder van vennootschappen, Antwerpen, Kamer van Koophandel, 1993, 46 p.

   Ouvrage comme éditeur

   • Flamée, M., Meulemans, D., Braeckmans, H. (medew.), Codex financieel recht 1993-1994, Brugge, Die Keure, 1993.

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Fusies en splitsingen", RW 1993-1994, 1409-1425.(ISSN 1782-3463)

   1992

   Ouvrage comme éditeur

   • Flamée, M., Meulemans, D., Braeckmans, H. (medew.), Codex financieel recht 1992-1993, Brugge, Die Keure, 1992.
   • Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht: het nieuwe recht van de NV, BVBA en de coöperatieve vennootschap na de wetten van 18 en 20 juli 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, 440 p.(ISBN 90-6215-346-1)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Nieuwe regelen voor bestuurders en aandeelhouders: belangenconflict, minderheidsvordering, nieuwe regelen bij het houden van een algemene vergadering, deskundigenonderzoek.", in Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht: het nieuwe recht van de NV, BVBA en de coöperatieve vennootschap na de wetten van 18 en 20 juli 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, 325-372.(ISBN 90-6215-346-1)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Aspecten van overgangsrecht in de nieuwe vennootschapswet van 18 juli 1991", RW 1991-1992, 1409-1413.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "De nieuwe vennootschapswet van 18 juli 1991", RW 1991-1992, 1001-1018.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "De nieuwe vennootschapswet van 18 juli 1991", RW 1991-1992, 1041-1058.(ISSN 1782-3463)

   1991

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H., De bedrijfsrevisor en conflicten in vennootschappen, Brussel, Instituut der Bedrijfsrevisoren, 1991, 30 p.

   Ouvrage comme éditeur

   • Flamée, M., Meulemans, D., Braeckmans, H. (medew.), Codex financieel recht 1991-1992, Brugge, Die Keure, 1991.

   1990

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H. en Glansdorff, B., Algemeen Reglement van kredietopeningen, Brussel, Interbankendienst, 1990, 29 p.

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., en Ernst, Ph., "Persoonlijke zekerheidsrechten: borgtocht, garantie, bankgaranties op eerste verzoek, patronaatsverklaringen, escrow account", in Storme, M. (ed.), De overeenkomst, vandaag en morgen, XVIe postuniversitaire cyclus Willy Delva 1989-1990, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, 367-414.(ISBN 90-6321-604-1)

   Procès-verbaux et rapports

   • Braeckmans, H., Juridische problemen naar aanleiding van het houden van algemene vergaderingen en raden van bestuur, Leuven, Kamer van Koophandel, 1990, 15 p.
   • Braeckmans, H., Rechtspositie en aansprakelijkheid van de directeur van een onderneming, Antwerpen, JGA Study & Seminars, 1990, 40 p.

   1989

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen", in Dillemans, R. en Van Gerven, W. (eds.), Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, XIII, Handels- en Economisch recht, I, Ondernemingsrecht, Brussel, Story-Scientia, 1989, 545-649.(ISBN 90-6439-591-8)

   Procès-verbaux et rapports

   • Braeckmans, H., Juridische problemen bij besluitvorming in de naamloze vennootschap (raad van bestuur en algemene vergadering), Leuven, KU Leuven, Instituut voor het Notariaat, 1989, 11 p.

   1988

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), De eenpersoonsvennootschap, Antwerpen, Maklu, 1988, 431 p.(ISBN 90-6215-190-6)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H. en Wymeersch, E., "De eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid vanuit vennootschapsrechtelijk en algemeen handelsrechtelijk oogpunt", in Braeckmans, H. en Wymeersch, E. (eds.), De eenpersoonsvennootschap, Antwerpen, Maklu, 1988, 1-193.(ISBN 90-6215-190-6)

   Procès-verbaux et rapports

   • Braeckmans, H.,  Aspects juridiques des euro-devises, Paris, Association Française des banques, 1988, 20p.
   • Braeckmans, H., De professionele en interprofessionele vennootschap voor bedrijfsrevisoren, accountants en registeraccountants (Nederland), Gent, 1988, 70 p.

   1987

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H. en Glansdorff, B., Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen, Brussel, Interbankendienst, 1987, 30 p.

   Rapport de congrès

   • Braeckmans, H., "Corporate bankruptcy and similar proceedings in domestic and private international law", Corporate bankruptcy and similar proceedings/Voskuil, C.C.A., Den Haag, 1987, 29-52.
   • Braeckmans, H., "Informatie en markttransparantie: verslag van de commissiezitting", Sociaal-economische deregulering: 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel, 8 en 9 mei 1987, 1987, 53.

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "De benoeming van de commissaris-revisor: nieuwe rechtspraak", RW 1986-1987, 1793-1818.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H. en Van Bael, J., "De eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid", RW 1987-1988, 553-556.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "Désignation du commissaire-réviseur", Le réviseur et les conseils d'entreprise: etudes et documents du Centre belge de normalisation de la comptabilité et du révisorat 1987, 37-68.

   Procès-verbaux et rapports

   • Braeckmans, H., De eenpersoons-BVBA voor de bedrijfsrevisor, Brussel, IBR, Rapport Instituut der Bedrijfsrevisoren, 1987, 10 p.

   • Braeckmans, H., De professionele en interprofessionele vennootschap, Brussel, IBR, Rapport in opdracht van de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, 1987, 60 p.

   1986

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H., Sluyts, Ch. en van Bael, J. [et al.], Recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht, Antwerpen, CBR, 1986, 156 p.

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Factoring", in  Lexicon voor privaatrecht, Brugge, Die Keure 1986, 52 p.
   • Braeckmans, H., "Paralegale normen en lex mercatoria", in Storme, M. (ed.), Actuele problemen van handels-, economisch- en financieel recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, 1-71.

   Critique

   • Braeckmans, H., "Commission droit et vie des affaires: Le droit des normes professionelles et techniques", RW 1986-1987, 347-348.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "J.P. Maes & K. van Hulle: De hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie van het accountantsberoep", RW 1986-1987, 490-491.(ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "R. van Asbroeck & P. de Bock: Zoeklicht op de commissaris-revisor", RW1986-1987, 412-413    (ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "R. van den Bergh & E. Dirix: Handels- en economisch recht in hoofdlijnen", RW 1986-1987, 830-831. (ISSN 1782-3463)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Paralegale normen en lex mercatoria", TPR 1986, 1-70.(ISSN 0082-4313)

   Procès-verbaux et rapports

   • Braeckmans, H., Juridische analyse van het statuut van de bedrijfsrevisor, Brussel, Instituut der Bedrijfsrevisoren, 1986, 50 p.

   1985

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H., Juridische aspecten van consortiumkredieten in Eurodeviezen, Antwerpen, Maklu, 1985, 538 p.
    (ISBN 90-6215-138-8)

   Ouvrage comme éditeur

   • Braeckmans, H. en Wymeersch, E., (eds.), Het nieuwe vennootschappenrecht na de Wet van 5 december 1985: verslagen en gesprekken van de studiedagen gehouden op 5 december 1984 te Antwerpen en op 8 december 1984 te Gent, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985, 255 p. (ISBN 90-6321-315-8)

   Chapitre de l’ouvrage

   • Braeckmans, H., "Nieuwe bepalingen in de vennootschapswet: vereniging van alle aandelen in één hand en de afschaffing van de maximumduur, nieuwe bepalingen inzake BVBA en coöperatieve vennootschap en het overgangsrecht", in Braeckmans, H. en Wymeersch, E., (eds.), Het nieuwe vennootschappenrecht na de Wet van 5 december 1985: verslagen en gesprekken van de studiedagen gehouden op 5 december 1984 te Antwerpen en op 8 december 1984 te Gent, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985, 118-172. (ISBN 90-6321-315-8)

   Critique

   • Braeckmans, H., "E. Mallien & P. Mallien: De nieuwe wetgeving van de naamloze vennootschap", RW 1984-1985, 2795. (ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "E. Mallien & P. Mallien: De nieuwe wetgeving van de PVBA", RW 1984-1985, 2795. (ISSN 1782-3463)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Aspecten van overgangsrecht in de nieuwe vennootschapswet van 5 december 1984", RW 1984-1985, 2721. (ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "De nieuwe vennootschapswet", Acc. Bedr. 1985, 13. (ISSN 0770-7142)
   • Braeckmans, H., "De nieuwe vennootschapswet van 5 december 1984", RW 1983-1984, 2449-2513. (ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "Het nieuwe vennootschappenrecht", Nieuwe tijdingen 1985, afl. 16, 32.

   • Braeckmans, H., "Nieuw ondernemingsrecht in België", Sociaal-economische wetgeving1985, 488. (ISSN 0165-098X)
   • Braeckmans, H., "Veranderingen in het vennootschapsrecht in België", CFO magazine 1985, afl. 4, 3. (ISSN 1781-8265)

   1984

   Critique

   • Braeckmans, H., "B. van Bruystegem: De vennootschapswet 1984 na de tweede en vierde richtlijn", RW 1984-1985, 2794-2795. (ISSN 1782-3463)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "De lex mercatoria: zijn verhouding tot het nationaal recht en meer specifiek tot het internationaal privaatrecht", RW 1983-1984, 2651-2682. (ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "Enkele juridische aspecten van de consortiumstructuur bij de kredietverlening in eurodeviezen", TPR 1984, 1289-1323. (ISSN 0082-4313)
   • Braeckmans, H., "Het Europees Monetair Stelsel en het privaat gebruik van de ECU", Sociaal-economische wetgeving 1984, 647.
   • Braeckmans, H., "Verslag van de werkzaamheden van de sectie "Eigendomsrecht en nieuwe contractsvormen: leasing, franchising, factoring" van het 31e Congres van de Vlaamse Juristenvereniging", RW 1983-1984, 3069-3070. (ISSN 1782-3463)

   Procès-verbaux et rapports

   • Braeckmans, H., Enkele juridische aspecten van de consortiumstructuur bij de kredietverlening in eurodeviezen, Brussel, ITOAU, Publicaties Interdisciplinair Trefpunt Onderneming Administratie Universiteit, 1984, 24 p.

   1983

   Thèse de doctorat

   • Braeckmans, H., Juridische aspecten van consortiumkredieten in Eurodeviezen, Wilrijk, Universitaire instelling Antwerpen, 1983, 999 p.

   1981

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Belgische optiemarkt mogelijk?", Fiskoloog 1981, 2-3.
    (ISSN 0772-4837)

   1980

   Note en matière de jurisprudence

   • Braeckmans, H., "De onderhandse verkoop van onroerende goederen door de curator", noot onder Kh. Antwerpen 9 oktober 1980, RW 1980-1981, 1282-1288. (ISSN 1782-3463)
   • Braeckmans, H., "Toerekening van het faillissement aan de achterman meer dan zes maanden na de faillietverklaring van de vennootschap", noot onder Cass. 26 oktober 1979,  RW 1980-1981, 1798-1799. (ISSN 1782-3463)

   Article de magazine

   • Braeckmans, H., "Verslag van de werkzaamheden van de sectie Faillissement (Voorzitter: Prof. W. van Gerven) en het 29e congres van de Vlaamse Juristenvereniging", RW 1979-1980, 2898-2900. (ISSN 1782-3463)

   1979

   Ouvrage comme auteur

   • Braeckmans, H., Factoring: een juridische analyse, Brussel, CED. Samsom, Juridische uitgaven UIA-Departement Rechten, 1979, 286 p.

   Note en matière de jurisprudence

   Copyright ©2024 Braeckmans avocats | CONDITIONS GÉNÉRALES | Design & development by Catapult