Bibliografie Herman Braeckmans

A.        Boeken

Braeckmans H., Factoring, een juridische analyse, Brussel, Ced. Samson, 1979, 286 p.

Braeckmans H., Juridische aspecten van Consortiumkredieten in Eurodeviezen, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1985, 538 p.

Braeckmans H. en Wymeersch E. (eds.), Het nieuwe vennootschappenrecht (wet 5 december 1984), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985, 255 p.

Braeckmans H. en Wymeersch E. (eds.), De eenpersoonsvennootschap, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1988, 431 p.

Braeckmans H. en E. Wymeersch (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991 (wetten van 18 en 20 juli 1991), Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1992, 440 p.

Braeckmans H. en Wymeersch E. (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995 (wet van 13 april 1995), Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1996, 507 p.

Braeckmans H., Dirix E. en Wymeersch E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1998, 549 p.

Braeckmans H. en Wymeersch E. (eds.), Behoorlijk vennootschapsbestuur, Antwerpen, Intersentia, 2003, 223 p.

Braeckmans H., Cousy H., Dirix E., Tilleman B. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1029 p.

Braeckmans H., Vereffening van vennootschappen buiten faillissement, Antwerpen, Intersentia, 2008, 190 p.

Braeckmans H., Cousy H., Dirix E., Tilleman B. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia, 2010, 492 p.

Braeckmans H., Coipel M., De Cordt Y. (eds.), e.a, 10 ans d’entrée en vigueur du Code des Sociétés / 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, 536 p.

Braeckmans H. en Houben R., Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 924 p.

Braeckmans H., Dirix E, Storme M.E., Tilleman B. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III, Antwerpen, Intersentia, 2014, 560 p.

Braeckmans H., Caprasse O., De Cordt Y., e.a., De modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 263 + 176 p.

Braeckmans H., Storme M., Tilleman B., Vananroye J. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia, 2017, 513 p.

Liber amicorum Herman Braeckmans, In het vennootschapsbelang, Antwerpen, Intersentia, 2017, 587 p.

Braeckmans H. en Houben R., Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: Frisse wind of storm op zee, Antwerpen, Intersentia, 2019, 76 p.

Braeckmans H. en Houben R., Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2020, 975 p.

 

B.         Tijdschriftartikelen of Bijdragen in Boeken:

Verscheidene artikelen in vaktijdschriften, o.m. over bestuurdersaansprakelijkheid, de wijzigingen in het vennootschapsrecht, nieuwe zekerheidsrechten, juridische aspecten van kredietverlening, conflicten in vennootschappen, Europese vennootschap, vereffening van vennootschappen

 

 Een selectie uit recente publicaties

Braeckmans H. en Baert P., Verantwoording in het vennootschapsrecht – Een onafgewerkt schilderij, in Liber amicorum Bernard Peeters, Herentals, Knops Publishing, 2022, 342-356

Braeckmans H. en Baert P., Vraagrecht van de aandeelhouder, in Liber amicorum Jean-Pierre Blumberg, Brussel, Lefebvre Sarrut Belgium, 2021, 25-40

Braeckmans H., De gerechtelijke ontbinding om wettige redenen: verbetering en normering, in Liber amicorum P.A. Foriers, Brussel, Larcier, 2020, 967-975

Braeckmans H. en Houben R., Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, R.W. 2019-2020, 523-541 (deel 1) en 563-578 (deel 2)

Braeckmans H., “Status quaestionis inzake vereffening van vennootschappen: stilte na vele wetswijzigingen”, in Curatoren en vereffenaars IV, Braeckmans H., Storme M., Tilleman B., Vananroye J. en Vanmeenen M. (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2017, 487-507

Braeckmans H., “De aansprakelijkheid van de prudentiële toezichthouder binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme”, in Het nieuwe bankentoezicht, Houben R. en Vandenbruwaene W. (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2016, 215-261

Braeckmans H. en Simoens B., “De privaatrechtelijke afdwingbaarheid van Corporate Governance Codes”, DAOR, 2015/4, nr. 116, p. 4-30

Braeckmans H., “Vereffening van vennootschappen: een perpetuum mobile?” in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III, Braeckmans H., Dirix E., Storme M.E., Tilleman B. en Vanmeenen M. (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2014, 39-70

Braeckmans H., “Nieuwe wijzigingen bij vereffening van vennootschappen: de wet van 19 maart 2012”, RW 2012-2013, 1482-1493

Braeckmans H., “Actualia vennootschapsrecht”, CBR Jaarboek 2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 163-202

Braeckmans H. en Jeurissen A., “Vennootschappen en de rechtbank van koophandel”, Vademecum van de rechter in handelszaken, Brugge, Die Keure, 2013, 63 p.

Braeckmans H. en Houben R., “Afwenteling van aandeelhoudersrisico”, in Liber amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia 2011, p. 1313-1325

Braeckmans H., “Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading”, TPR 2010, 1603-1701

Braeckmans H., 3Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen : de vlag dekt niet de lading”, in 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking, Braeckmans H., Coipel, De Cordt Y. e.a (eds.), Mechelen, Kluwer, 2011, p. 377-473

Braeckmans H., “De S-BVBA: goede of valse start”, RW 2009-2010, 1714-1727

Braeckmans H., “Een beroep op de gegronde redenen bij uittreding vereist niet steeds een foutieve of onrechtmatige gedraging”, noot onder Cass., 16 maart 2009, RW 2009-2010, 873-876

Braeckmans H., “De wettelijke regeling van volkomen rechtspersonen is onvolkomen”, in Liber amicorum Jos Van Goethem, Antwerpen, Intersentia 2009, p. 79-87

Braeckmans H., “Het kort geding in vennootschapszaken”, in Het kort geding, Vlaamse Conferentie van de Balie te Antwerpen (ed.), Brussel, Larcier 2009, p. 173-228

Braeckmans H., “Verantwoording en verantwoordelijkheid inzake behoorlijk bestuur van de vennootschap”, in Verantwoordelijkheid en recht, University of Antwerp Legal School (UALS) (ed.), Mechelen, Kluwer 2008, p. 277-290

Braeckmans H., “Oprichting, bestuur en einde van de vennootschap: verbeteringen zijn mogelijk in functie van symmetrie en concordantie”, in: Van alle markten, Liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia 2008, 75-95

Braeckmans H., “De afschaffing van effecten aan toonder en andere wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen door de wetten van 14 december 2005 en 25 april 2007”, RW 2007-2008, 722-734

Braeckmans H., “Vereffening van vennootschappen: nieuwe bevoegdheid van de rechtbank van koophandel”, RW 2006-2007, 662-674

Braeckmans H., “Vereffening van vennootschappen buiten faillissement”, in Curatoren en vereffenaars, Braeckmans H., Cousy H., Dirix E., Tilleman B. en Vanmeenen M. (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 191-259

Braeckmans H., “De Europese vennootschap (Societas Europaea)”, RW 2004-2005, 1241-1254

Braeckmans H., “Bestuur van de BVBA door een rechtspersoon en de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon”, in Behoorlijk vennootschapsbestuur, Braeckmans H. en Wymeersch E. (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 1-21

Braeckmans H., “De wet van 2 augustus 2002 inzake behoorlijk vennootschapsbestuur (corporate governance)”, RW 2002-2003, 1641-1652

Braeckmans H., “Conflicten in vennootschappen”, RW 2002-2003, 1081-1092

Braeckmans H., “Het vraagrecht van de aandeelhouder in de algemene vergadering”, in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 527-535

Braeckmans H., “De commissaris: gewijzigde taak en aansprakelijkheid in het W.Venn.”, in Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, Die Keure, 2001, 371-381

Braeckmans H., “De uitsluiting en uittreding van aandeelhouders”, RW 2000-2001, 1361-1378

Braeckmans H., “Het wetboek van vennootschappen”, RW 2000-2001, 1473 e.v.


Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult