Bibliografie Peter Baert

Braeckmans H. en Baert P., Verantwoording in het vennootschapsrecht – Een onafgewerkt schilderij, in Liber amicorum Bernard Peeters, Herentals, Knops Publishing, 2022, 342-356

Braeckmans H. en Baert P., Vraagrecht van de aandeelhouder, in Liber amicorum Jean-Pierre Blumberg, Brussel, Lefebvre Sarrut Belgium, 2021, 25-40

Baert P., "Art.  5:70 tot 5:79 WVV", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 58 (december 2020) – bespreking van het bestuur van de BV.

Baert P., "Art. 7:85 tot en met 7:91, art. 7:93 tot en met 7:95 en 7:97 tot en met 7:100 WVV", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 58 (december 2020). – bespreking van het monistisch bestuursmodel in de NV.

Baert P., "Art. 59 Pandwet" in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 65 (januari 2019), 7 p.

Baert P., "Art. 292-301 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 47 (juli 2016), 65 p. – update van de bijdrage uit 2000, met inbegrip van het nieuwe artikel 295bis Wetboek van vennootschappen.

Baert P., “Art. 517-522 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een naamloze vennootschap)”, in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 47 (juli 2016), 87p. – update van de bijdrage uit 2009, met inbegrip van de nieuwe artikels 518bis, 520bis en 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

Baert P., “Het onderpand van het voorrecht van de kredietverzekeraar”, noot onder Cass. 5 juni 2014, RW 2014-15, 255.

Baert P., “Art. 517-522 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een naamloze vennootschap)”, in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 31 (september 2009), 54 p.

Baert P., “Art. 378-380 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een coöperatieve vennootschap)”, in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 31 (september 2009), 34 p.

Baert P., “Art. 255-261 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)”, in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 31 (september 2009), 54 p.

Baert P., “Art. 198, § 2 Wetboek van vennootschappen”, in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 24 (mei 2007), 8 p.

Baert P., "Art. 2 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 23 (december 2006), 28 p.

Baert P., "Art. 50-53 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 21 (augustus 2006), 20 p.

Baert P., "De nieuwe regeling van de groepsinterne belangenconflicten (art. 524 W. Venn.)", in Braeckmans H. en Wymeersch E. (eds.), Behoorlijk vennootschapsbestuur. Een analyse van de wet van 2 augustus 2002, Antwerpen, Intersentia, 2003, 77-109.

Baert P. "Art. 403-404 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 12 (mei 2003), 20 p.

Baert P., "En hoe gaat het met uw wapenproductie? Bedenkingen bij het vraagrecht van de aandeelhouder, naar aanleiding van de Barco-zaak", TRV 2002, 397-403.

Baert P., "Art. 172-177 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 9 (augustus 2002), 30 p.

Baert P., "Art. 454-455 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 6 (juni 2001), 16 p.

Baert P., "Art. 227-228 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 6 (juni 2001), 20 p.

Baert P., "Art. 568-580 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 3 (mei 2000), 58 p.

Baert P., "Art. 292-301 Wetboek van vennootschappen", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 3 (mei 2000), 64 p.

Baert P., “Vereffening”, in Jaarboek Insolventierecht 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 105-107.

Baert P., “Vennootschapsrechtelijke mogelijkheden waarmee zich te beschermen tegen de insolventie van een schuldenaar”, in Jaarboek Insolventierecht 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 143-151.

Baert P., "Moeten met ontslag bedreigde bestuurders van een N.V. gehoord worden?", V&F 1999, 216-223.

Baert P., "Certificering van vennootschapseffecten : bij de noorderburen over het muurtje kijken", TRV 1999, 127-151

Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult