Geschillen

Optreden als advocaat bij alle mogelijke geschillen in de vennootschap zoals onder meer bijstand aan bestuurders op raden van bestuur, bijstand van aandeelhouders op algemene vergaderingen, conflicten in de vennootschap op het niveau van de raad van bestuur of op het niveau van de algemene vergadering, geschillenregeling met inbegrip van de uitsluiting en uittreding, procedures van gerechtelijke ontbinding van vennootschappen, advies en bijstand bij vereffening van vennootschappen, procedures in kort geding zoals onder meer met betrekking tot voorlopig bewindvoerder, lasthebber ad hoc, sekwester, uitoefening van het vraagrecht van de individuele aandeelhouder, uitoefening van de individuele informatierechten van een bestuurder.

Voorkoming van geschillen door redactie van aandeelhoudersovereenkomsten en verbetering van statutaire clausules.

Bemiddeling als belangrijk hedendaags instrumentum met het oog op het zoeken naar oplossingen ten einde oeverloze procedures te vermijden en conflicten tot een goed einde te brengen. 

CONTACT

Wenst u kennis te maken met ons kantoor.
Bel of mail ons om te weten of u met
uw juridisch probleem terecht kunt bij 
Braeckmans Advocaten.

T    +32 3 286 06 30
E    advocaten@braeckmans.eu

Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult