Herman Braeckmans

Herman Braeckmans kan bogen op een jarenlange praktijkervaring als advocaat in het vennootschapsrecht. Zijn expertise strekt zich uit over het hele domein van het vennootschapsrecht in de meest ruime zin, o.m. conflicten in vennootschappen, bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van commissarissen (bedrijfsrevisoren) en van accountants, advies bij oprichting van vennootschappen. Herman Braeckmans redigeert ook aandeelhoudersovereenkomsten en treedt op als advocaat bij koop- en verkoop van aandelen en/of activa (share deal, asset deal), bij fusies, splitsingen, e.a. (mergers & acquisitions). In verscheidene procedures treedt Herman Braeckmans op als tweede advocaat (second counsel), om een andere advocaat bij te staan. 

Sinds 1977 was Herman Braeckmans verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. In 1983 promoveerde hij met grootste onderscheiding tot Doctor in de Rechten. Als professor (gewoon hoogleraar) doceerde Herman Braeckmans Vennootschaps-, Handels-, Economisch en Financieel Recht in het derde bachelorjaar en in de masteropleiding. Herman Braeckmans was tevens hoofdcoördinator van de gespecialiseerde Master na Master Ondernemingsrecht van de Universiteit Antwerpen (Master in Business Law) en doceerde in dit programma dat gericht is tot juristen met praktijkervaring. Hij doceert nog steeds, waaronder colleges Vennootschapsrecht aan de Antwerp Management School.

Sedert 2017 is Herman Braeckmans professor emeritus.

Herman Braeckmans is binnen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) lid van de Juridische Commissie, voorzitter van de examencommissie en bestuurder van het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI). Hij was oprichter en tevens tot 2019 lid van de raad van bestuur van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Thans is hij nog steeds lid van dit Centrum. Herman Braeckmans maakte ook deel uit van de werkgroep tot hervorming van het vennootschapsrecht. Daarnaast is hij ook lid van de Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) en auteur van vele tijdschriftartikels, boeken en verslagen over vennootschapsrecht.

Een gezaghebbende publicatie is het boek - Handboek Vennootschapsrecht, Intersentia, 2012, 924 p. - dat het eerste Nederlandstalige werk is dat het volledig geldende vennootschapsrecht integraal behandelt.

Einde 2020 publiceerde Herman Braeckmans samen met Robby Houben de tweede uitgave van het Handboek Vennootschapsrecht (Intersentia, 2020, 975 blz.), dat het hele nieuwe WVV behandelt en in die optiek opnieuw het vooraanstaande referentiewerk is van het hele Belgisch vennootschapsrecht.

“Ik hecht veel belang aan de kruisbestuiving tussen mijn academisch werk in het vennootschapsrecht en mijn praktijk aan de balie. De totstandkoming van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen leidde tot het initiatief om een tweede Handboek Vennootschapsrecht (975 p.) te redigeren.”
Herman Braeckmans

DIPLOMA’S

Licentiaat (Master) in de Rechten
Universiteit Antwerpen, 1975

Diplôme de Droit Comparé
Sorbonne (Université de Paris II), 1977

Diploma Banking and Finance
London Business School, 1978

Doctor in de Rechten, grootste onderscheiding
Universiteit Antwerpen, 1983

BALIE

Balie provincie Antwerpen  

Lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Voorzitter examencommissie Instituut der Bedrijfsrevisoren

Bestuurder van de Stichting Informatiecentrum van het Bedrijfsrevisoraat (ICCI)

Lid van de hoofdredactie Artikelsgewijze Commentaar Vennootschapsrecht (Kluwer)

Lid van de hoofdredactie NV in de praktijk (Kluwer)

Lid van de hoofdredactie BV in de praktijk (Kluwer)

Lid van de Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Federatie voor Notarissen

Lid van de Algemene Vergadering APR (Algemene Praktische Rechtsverzameling)

Oprichter van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht

Lid van de wetenschappelijke adviesraad TRV/RPS

Lid van het wetenschappelijk comité TBH

PUBLICATIES

Braeckmans H. en Houben R., Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2020, 975 p.

Braeckmans H. en Houben R., Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: Frisse wind of storm op zee, Antwerpen, Intersentia, 2019, 76 p.

Liber amicorum Herman Braeckmans, In het vennootschapsbelang, Antwerpen, Intersentia, 2017, 587 p.

Meer publicaties

Tim Baes
Advocaat
Axel De Schampheleire
Advocaat
Peter Baert
Advocaat
Marly Bervoets
Advocaat
Philippe Denys
Advocaat
Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult