Axel De Schampheleire

Axel De Schampheleire behaalde in 2002 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien volgde bij nog bijscholingen op het vlak van fusies en overnames (UAMS), vastgoedtransacties (KUL), douanerecht (Portilog), vennootschapsrecht (Vives) en fiscaliteit (FSH). In 2013 volgde hij de opleiding tot curator en in 2016 behaalde hij het certificaat "Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken".

Axel De Schampheleire legt zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht in de meest ruime zin. In de loop van zijn carrière stond hij ook tal van cliënten bij in vastgoedtransacties. Daarnaast heeft hij een sterke expertise ontwikkeld op het vlak van het economisch strafrecht.

Axel De Schampheleire behandelt tevens complexe rechtsgeschillen. Hij voert procedures m.o.o. het bekomen van provisoire maatregelen (kortgeding / eenzijdige verzoekschrift / beslagprocedure) en geschillen ten gronde met bijzondere belangstelling voor commerciële en venootschapsrechtelijke geschillen.

Aanvullend, werd een expertise ontwikkeld op het vlak van het economisch strafrecht, waarbij grote belangstelling uitgaat naar de rechtspersoon en haar bestuurders.

Axel De Schampheleire is als advocaat geëngageerd. Hij organiseerde mee de permanente vormingen van de Conferentie van de Antwerpse Balie en werd als advocaat-stagiair verkozen tot stagiairsverantwoordelijke.

Als peter van diverse PLATO-groepen bij VOKA maakt Axel De Schampheleire deel uit van de ondernemerswereld en houdt op die manier een vinger aan de pols.

Axel behaalde een derde plaats in de Antwerpse strafpleitwedstrijd en een tweede plaats in de Nederlands – Belgisch strafpleitwedstrijd te ’s Hertogenbosch.

“Intelligentie bestaat niet alleen uit kennis, maar ook uit het kunnen toepassen van kennis in de praktijk. (Aristoteles)”
Axel De Schampheleire

DIPLOMA’S

Licentiaat (Master) in de Rechten, VUB, 2002

Master na Master vennootschapsrecht, KU Leuven, 2021

BALIE

Balie Provincie Antwerpen

Balie Brussel

PUBLICATIES

De Schampheleire, A., Weckhuysen, W., Valsheidsprocedure, in X., Bestendig Handboek Burgerlijk procesrecht, VII.2. - 28f - VII.2 - 28 v

Meer publicaties

Herman Braeckmans
Advocaat
Tim Baes
Advocaat
Peter Baert
Advocaat
Marly Bervoets
Advocaat
Philippe Denys
Advocaat
Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult