Bibliografie Tim Baes

Baes T., "Boek VI WER. Marktpraktijken en consumentenbescherming: streven naar een maximaal behoud van de WMPC”, TBH 2014, afl. 8, 757-800 en www.rdc-tbh.be (4 november 2014)

Baes T., “De richtlijn oneerlijke handelspraktijken: de moeilijke weg naar volledige harmonisatie”, TBH 2014, afl. 6, 610-619 en www.rdc-tbh.be (3 juli 2014)

Baes T., “Nieuwe wet strenger voor wanbetalers in het handelsverkeer”, Balans 2014, afl. 712, 1-5 en www.balans-bilan.be (10 maart 2014)

Baes T.,” Misleading Advertising aimed at Non-Consumers” in: X., Commercial practices, 194-208 – 2014

Baes T., “Marktpraktijken en consumentenbescherming: alweer wijzigingen op til”, Balans 2013, afl. 704, 1-5 en www.balans-bilan.be (22 november 2013)

Baes T., “Verbod op verkoop met verlies: dood en begraven, of toch niet?”, Balans 2013, afl. 693, 1-4 en www.balans-bilan.be (19 april 2013)

Baes T., “Oneerlijke marktpraktijken in een B2B-context: hebben we echt nood aan ‘consumentenbescherming’ voor ondernemingen?”, Jaarboek Marktpraktijken 2013, 206-225

Baes T., “De sperperioderegeling in de Wet Marktpraktijken: dode letter?”, Balans 2012, afl. 685, 1-4 en www.balans-bilan.be (20 december 2012)

Baes T., “Ook verbod op gezamenlijk aanbod inzake financiële diensten ter discussie”, Balans 2012, afl. 681, 6-7 en www.balans-bilan.be (16 oktober 2012)

Baes T., “Regeling sperperiode: volgens stakingsrechter strijdig met EU-recht”, Consumentenrecht, Balans 2012, afl. 679, 4-5 en www.balans-bilan.be (6 september 2012)

Baes T., “Regeling sperperiode mogelijk gered: wat met de andere bepalingen?”, Wet Marktpraktijken, Balans 2012, afl. 670, 6-8 en www.balans-bilan.be (3 april 2012)

Baes T., “Afraden om met een andere onderneming te contracteren: een verhaal van zwartmaking en denigrerende (vergelijkende) reclame”, RABG 2012, afl. 1, 60-64

Baes T., “Aansprakelijkheid bij uitvoeringsincidenten in het betalingsverkeer” in: X., Financiële regulering in de kering, IFR-dagen 2011, 157-218 - 2012

Baes T., “Impliceert de nieuwe Richtlijn minder rechten voor de consument?”, Balans 2011, afl. 664, 1-4 en www.balans-bilan.be (28 december 2011)

Baes T., “Ook sperperioderegeling strijdig met Europese richtlijn?”, Balans 2011, afl. 644, 1-3 en www.balans-bilan.be (27 januari 2011)

Baes T., “Wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen”, RABG 2011, afl. 16, 1167-1169

Baes T., “Wet van 23 juni 2011 tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars”, RABG 2011, afl. 16, 1166-1167

Baes T., “Het arrest Au Bon Marché: oneerlijke marktpraktijken en rechtsmisbruik toen en nu”, RABG 2011, afl. 16, 1147-1152

Steennot R., Baes T., “Wet op de betalingsdiensten: Bescherming of overbescherming?”, Bank Fin.R. 2010, afl. 4, 208-239 en http://ff.larcier.be (24 september 2010)

Baes T., “Consumentenkrediet: tegelijk minder en meer formaliteiten”, Balans 2010, afl. 633, 1-5 en www.balans-bilan.be (15 juli 2010)

Baes T., De Boulle A., “De wet op de kansspelen grondig herzien: wie wint wat?”, Balans 2010, afl. 631, 4-8 en www.balans-bilan.be (16 juni 2010)

Baes T., “Wetsontwerp handelspraktijken: niet conform EU-richtlijn?”, Balans 2010, afl. 624, 1-5 en www.balans-bilan.be (12 maart 2010)

Baes T., “De reglementering van consumentenkredietpromotie: recente ontwikkelingen” in: X., Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht, 5-32 – 2010

Baes T., “Na de laagste prijs ook de grootste politieke correctheid: de antidiscriminatiewetgeving als onklopbaar wapen in de concurrentiestrijd”, Jaarboek Marktpraktijken 2010, 240-252

Baes T., De Boulle A., “Nieuwe wet betalingsdiensten: de consument overbeschermd?”, Balans 2009, afl. 619, 1-4 en www.balans-bilan.be (28 december 2009)

Baes T., “Wetgever maakt werk van omzetting Betalingsdienstenrichtlijn”, Balans 2009, afl. 616, 7-8

Baes T., “Exit verbod op gezamenlijk aanbod: wat betekent dit concreet?”, Balans 2009, afl. 607, 1-5

Baes T., “EU Commissie wil consumentenrechten volledig harmoniseren”, Balans 2009, afl. 601, 3-5

Baes T., “Verkoop op afstand: verkoper mag dan toch kredietkaartnummer eisen”, Balans 2008, afl. 599, 4-5

Baes T., Verbod op gezamenlijk aanbod: strijdig met Europees recht?, Balans 2008, afl. 595, 4-7

Baes T., “Verkoop op afstand: mag verkoper kredietkaartnummer eisen?”, Consumentenrecht, Balans 2008, afl. 593, 4-6

Baes T., “Het verbod op gezamenlijke aanbiedingen: is bestraffen nog opportuun?”, T.Strafr. 2008, afl. 2, 140-146

Baes T., Laureys B., “Art. 225 W. Venn.” in: X., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1-18 (18 p.) - augustus 2006

Baes T., “Auteursrecht en TRIPs: Kuifje in China”, Jura Falc. 2004-05, afl. 3, 407-452 en www.law.kuleuven.be/jura (5 juni 2005)

Baes T., “De Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek: mik hoog, de pijl zakt al genoeg in zijn vlucht”, RW 2003-04, afl. 25, 997-998 en www.rw.be (22 februari 2004)

Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult