Peter Baert

Peter Baert heeft een ruime ervaring in alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht. In deze materies staat Peter cliënten bij met het redigeren van contracten (overname-overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten,...), verleent advies over alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsleven en verdedigt hun belangen in geschillen. Peter heeft ook expertise opgebouwd in het insolventierecht, met focus op gerechtelijke reorganisaties, en het zekerheidsrecht.

Peter begon zijn loopbaan als assistent vennootschapsrecht en financieel recht aan de Universiteit Antwerpen. Na afloop van zijn assistentenmandaat werd hij advocaat aan de Brusselse Balie. Daar was hij verbonden aan de praktijkgroep Litigation, Arbitration and General Commercial Law van Stibbe (2005-2008). In maart 2008 stapte Peter over naar de Antwerpse Balie, waar hij achtereenvolgens actief was bij Ambos Advocaten, Astrea en Agio. Sinds november 2020 heeft Peter zich aangesloten bij het team van Braeckmans Advocaten.

 Peter heeft talrijke publicaties op zijn naam waaronder artikels in het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV) en verschillende bijdragen in Vennootschappen en Verenigingen.

“”
Peter Baert

DIPLOMA’S

Licentiaat (Master) in de Moderne Geschiedenis, Katholieke Universiteit Leuven, 1994

Licentiaat (Master) in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 1998

BALIE

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie Brussel (2005-2008)

Balie (Provincie) Antwerpen (sinds 2008)

PUBLICATIES

BAERT, P., "Art. 59 Pandwet" in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 65 (januari 2019), 7 p.

BAERT, P., "Art. 292-301 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 47 (juli 2016), 65 p. – update van de bijdrage uit 2000, met inbegrip van het nieuwe artikel 295bis Wetboek van vennootschappen.

BAERT, P., “Art. 517-522 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een naamloze vennootschap)”, in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 47 (juli 2016), 87p. – update van de bijdrage uit 2009, met inbegrip van de nieuwe artikels 518bis, 520bis en 520ter van het Wetboek van vennootschappen. 

Meer publicaties

Herman Braeckmans
Advocaat
Tim Baes
Advocaat
Axel De Schampheleire
Advocaat
Marly Bervoets
Advocaat
Philippe Denys
Advocaat
Dogan Alper
Advocaat
Copyright © Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult