Peter Baert

Peter Baert heeft een ruime ervaring in alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht. In deze materies staat Peter cliënten bij met het redigeren van contracten (overname-overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten,...), verleent advies over alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsleven en verdedigt hun belangen in geschillen. Peter heeft ook expertise opgebouwd in het insolventierecht, met focus op gerechtelijke reorganisaties, en het zekerheidsrecht.

Peter begon zijn loopbaan als assistent vennootschapsrecht en financieel recht aan de Universiteit Antwerpen. Na afloop van zijn assistentenmandaat werd hij advocaat aan de Brusselse Balie. Daar was hij verbonden aan de praktijkgroep Litigation, Arbitration and General Commercial Law van Stibbe (2005-2008). In maart 2008 stapte Peter over naar de Antwerpse Balie, waar hij achtereenvolgens actief was bij Ambos Advocaten, Astrea en Agio. Sinds november 2020 heeft Peter zich aangesloten bij het team van Braeckmans Advocaten.

 Peter heeft talrijke publicaties op zijn naam waaronder artikels in het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV) en verschillende bijdragen in Vennootschappen en Verenigingen.

“Na mijn academische loopbaan als assistent vennootschapsrecht aan de Universiteit Antwerpen, heb ik mij de stiel als advocaat eigen gemaakt in een groot Brussels kantoor. Via een aantal grote Antwerpse kantoren ben ik thuisgekomen bij Braeckmans Advocaten: de kwalitatief hoogstaande, academisch onderbouwde advocatuur die het kantoor kenmerkt, zit mij als gegoten. Ik publiceer ook nog steeds, voornamelijk in het vennootschapsrecht.”
Peter Baert

DIPLOMA’S

Master of modern history, Katholieke Universiteit Leuven, 1994

Master of law, Universiteit Antwerpen, 1998

BALIE

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie Brussel (2005-2008)

Balie (Provincie) Antwerpen (sinds 2008)

PUBLICATIES

Baert P., "Art.  5:70 tot 5:79 WVV", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E. (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 58 (december 2020) – bespreking van het bestuur van de BV.

Baert P., "Art. 7:85 tot en met 7:91, art. 7:93 tot en met 7:95 en 7:97 tot en met 7:100 WVV", in Braeckmans H., Geens K. en Wymeersch E., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 58 (december 2020). – bespreking van het monistisch bestuursmodel in de NV.

Baert P., "Art. 59 Pandwet" in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 65 (januari 2019), 7 p.

Meer publicaties

Herman Braeckmans
Advocaat
Tim Baes
Advocaat
Axel De Schampheleire
Advocaat
Marly Bervoets
Advocaat
Philippe Denys
Advocaat
Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult