Tim Baes

Tim Baes behaalde in 2004 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen met een bijzondere focus op alle handelsgerelateerde en economische vakken. Bij een groot internationaal georiënteerd advocatenkantoor te Brussel legde hij zich meer dan acht jaar aanvankelijk vooral toe op marktpraktijken, consumentenrecht en consumentenbescherming met een bijzondere aandacht voor en interesse in het Europees recht. In de loop van zijn carrière breidde hij zijn expertise verder uit naar algemeen commercieel en ondernemingsrecht (en dat in geschillen, contracten en adviezen) en naar het vennootschapsrecht (eveneens in geschillen, contracten en adviezen). Door zijn achtergrond binnen een departement Europees recht, bekijkt Tim Baes deze materies ook telkens met hun achtergrond uit dat Europees recht.

Tim Baes werkt als auteur regelmatig mee aan rechtspublicaties van diverse wetenschappelijke uitgeverijen. “Ik vind het belangrijk dat advocaten vanuit hun praktijkervaring en klantencontacten publiceren en standpunten durven innemen”, benadrukt Tim Baes. “Geïllustreerd met feitelijke gegevens en ervaringen vormen deze standpunten een waardevolle aanvulling op de rechtspraak en de rechtsleer die aan universiteiten wordt geschreven en gedoceerd.”

Tim Baes doceert sinds januari 2018 ondernemingsrecht en vennootschapsrecht aan de Stageschool van de Balie Provincie Antwerpen in het kader van de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs. Daarnaast is Tim Baes spreker op diverse studiedagen over ondernemingsrecht in het algemeen en marktpraktijken en consumentenbescherming  in het bijzonder.

Specialiteiten : commerciële geschillen, vennootschapsgeschillen, consumentenrecht, handelspraktijken, marktpraktijken, consumentenkrediet, betalingsdiensten, financieel recht, productreglementering en warenwetgeving, verbintenissenrecht en contractenrecht, gerechtelijk recht en Europees recht.
“Ik ben opgeleid in een groot kantoor waar ik me een hoge kwaliteitsstandaard eigen maakte. Braeckmans Advocaten legt op kwaliteitsvlak de lat even hoog en kan als gespecialiseerd kantoor ook andere sterke troeven uitspelen. Ons advocatenteam en ikzelf behandelen persoonlijk elk dossier dat ons wordt toevertrouwd. We weten perfect van elkaar wie wat opvolgt en in welke gevallen het aangewezen is om de krachten te bundelen zodat we ook kunnen uitmunten in grote en complexe dossiers. Onze kernspecialiteiten vullen elkaar mooi aan, waardoor we het vennootschaps- en ondernemingsrecht heel ruim en diep afdekken.”
Tim Baes

DIPLOMA’S

Licentiaat (Master) in de Rechten
Universiteit Antwerpen, 2004

BALIE

Balie Provincie Antwerpen

PUBLICATIES

T. Baes, Oneerlijke marktpraktijken in een B2B-context: hebben we echt nood aan ‘consumentenbescherming’ voor ondernemingen?, Jaarboek Marktpraktijken 2013, 206-225

T. Baes, Misleading Advertising aimed at Non-Consumers in: X., Commercial practices, 194-208 – 2014

Meer publicaties

Herman Braeckmans
Advocaat
Axel De Schampheleire
Advocaat
Peter Baert
Advocaat
Marly Bervoets
Advocaat
Philippe Denys
Advocaat
Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult