Peter Baert

“”
Peter Baert

DIPLOMAS

Master of modern history, Katholieke Universiteit Leuven, 1994

Master of law, Universiteit Antwerpen, 1998

BAR ASSOCIATION

Member of Dutch speaking Bar of Brussels (2005-2008)

Member of Antwerp Bar (since 2008)

Publications

BAERT, P., "Art.  5:70 tot 5:79 WVV", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 58 (december 2020) – bespreking van het bestuur van de BV.

BAERT, P., "Art. 7:85 tot en met 7:91, art. 7:93 tot en met 7:95 en 7:97 tot en met 7:100 WVV", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 58 (december 2020). – bespreking van het monistisch bestuursmodel in de NV.

BAERT, P., "Art. 59 Pandwet" in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 65 (januari 2019), 7 p.

Full academic bibliography

Herman Braeckmans
Lawyer
Tim Baes
Lawyer
Axel De Schampheleire
Lawyer
Marly Bervoets
Lawyer
Philippe Denys
Lawyer
Copyright ©2024 Braeckmans lawyers | General conditions | Design & development by Catapult