Bibliographies Tim Baes

2014

 • BAES, T., Boek VI WER. Marktpraktijken en consumentenbescherming: streven naar een maximaal behoud van de WMPC, TBH 2014, afl. 8, 757-800 en www.rdc-tbh.be (4 november 2014)
 • BAES, T., De richtlijn oneerlijke handelspraktijken: de moeilijke weg naar volledige harmonisatie, TBH 2014, afl. 6, 610-619 en www.rdc-tbh.be (3 juli 2014)
 • BAES, T., Nieuwe wet strenger voor wanbetalers in het handelsverkeer, Balans 2014, afl. 712, 1-5 en www.balans-bilan.be (10 maart 2014)
 • BAES, T., Misleading Advertising aimed at Non-Consumers. In: X., Commercial practices, 194-208 – 2014

2013

 • BAES, T., Marktpraktijken en consumentenbescherming: alweer wijzigingen op til, Balans 2013, afl. 704, 1-5 en www.balans-bilan.be (22 november 2013)
 • BAES, T., Verbod op verkoop met verlies: dood en begraven, of toch niet?, Balans 2013, afl. 693, 1-4 en www.balans-bilan.be (19 april 2013)
 • BAES, T., Oneerlijke marktpraktijken in een B2B-context: hebben we echt nood aan ‘consumentenbescherming’ voor ondernemingen?, Jaarboek Marktpraktijken 2013, 206-225

2012

 • BAES, T., De sperperioderegeling in de Wet Marktpraktijken: dode letter?, Balans 2012, afl. 685, 1-4 en www.balans-bilan.be (20 december 2012)
 • BAES, T., Ook verbod op gezamenlijk aanbod inzake financiële diensten ter discussie, Balans 2012, afl. 681, 6-7 en www.balans-bilan.be (16 oktober 2012)
 • BAES, T., [Consumentenrecht] Regeling sperperiode: volgens stakingsrechter strijdig met EU-recht, Balans 2012, afl. 679, 4-5 en www.balans-bilan.be (6 september 2012)
 • BAES, T., [Wet Marktpraktijken] Regeling sperperiode mogelijk gered: wat met de andere bepalingen?, Balans 2012, afl. 670, 6-8 en www.balans-bilan.be (3 april 2012)
 • BAES, T., Afraden om met een andere onderneming te contracteren: een verhaal van zwartmaking en denigrerende (vergelijkende) reclame, RABG 2012, afl. 1, 60-64
 • BAES, T., Aansprakelijkheid bij uitvoeringsincidenten in het betalingsverkeer. In: X., Financiële regulering in de kering. IFR-dagen 2011, 157-218 - 2012

2011

 • BAES, T., Impliceert de nieuwe Richtlijn minder rechten voor de consument?, Balans 2011, afl. 664, 1-4 en hwww.balans-bilan.be (28 december 2011)
 • BAES, T., Ook sperperioderegeling strijdig met Europese richtlijn?, Balans 2011, afl. 644, 1-3 en www.balans-bilan.be (27 januari 2011)
 • BAES, T., Wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen, RABG 2011, afl. 16, 1167-1169
 • BAES, T., Wet van 23 juni 2011 tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars, RABG 2011, afl. 16, 1166-1167
 • BAES, T., Het arrest Au Bon Marché: oneerlijke marktpraktijken en rechtsmisbruik toen en nu, RABG 2011, afl. 16, 1147-1152

2010

 • STEENNOT, R., BAES, T., Wet op de betalingsdiensten: Bescherming of overbescherming?, Bank Fin.R. 2010, afl. 4, 208-239 en http://ff.larcier.be (24 september 2010)
 • BAES, T., Consumentenkrediet: tegelijk minder en meer formaliteiten, Balans 2010, afl. 633, 1-5 en www.balans-bilan.be (15 juli 2010)
 • BAES, T., DE BOULLE, A., De wet op de kansspelen grondig herzien: wie wint wat?, Balans 2010, afl. 631, 4-8 en www.balans-bilan.be (16 juni 2010)
 • BAES, T., Wetsontwerp handelspraktijken: niet conform EU-richtlijn?, Balans 2010, afl. 624, 1-5 en www.balans-bilan.be (12 maart 2010)
 • BAES, T., De reglementering van consumentenkredietpromotie: recente ontwikkelingen. In: X., Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht, 5-32 – 2010
 • BAES, T., Na de laagste prijs ook de grootste politieke correctheid: de antidiscriminatiewetgeving als onklopbaar wapen in de concurrentiestrijd, Jaarboek Marktpraktijken 2010, 240-252

2009

 • BAES, T., DE BOULLE, A., Nieuwe wet betalingsdiensten: de consument overbeschermd?, Balans 2009, afl. 619, 1-4 en www.balans-bilan.be (28 december 2009)
 • BAES, T., Wetgever maakt werk van omzetting Betalingsdienstenrichtlijn, Balans 2009, afl. 616, 7-8
 • BAES, T., Exit verbod op gezamenlijk aanbod: wat betekent dit concreet?, Balans 2009, afl. 607, 1-5
 • BAES, T., EU Commissie wil consumentenrechten volledig harmoniseren, Balans 2009, afl. 601, 3-5

2008

 • BAES, T., Verkoop op afstand: verkoper mag dan toch kredietkaartnummer eisen, Balans 2008, afl. 599, 4-5
 • BAES, T., Verbod op gezamenlijk aanbod: strijdig met Europees recht?, Balans 2008, afl. 595, 4-7
 • BAES, T., [Consumentenrecht] Verkoop op afstand: mag verkoper kredietkaartnummer eisen?, Balans 2008, afl. 593, 4-6
 • BAES, T., Het verbod op gezamenlijke aanbiedingen: is bestraffen nog opportuun?, T.Strafr. 2008, afl. 2, 140-146

2006

 • BAES, T., LAUREYS, B., Art. 225 W. Venn. In: X., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1-18 (18 p.) - augustus 2006

2005

 • BAES, T., Auteursrecht en TRIPs: Kuifje in China, Jura Falc. 2004-05, afl. 3, 407-452 en www.law.kuleuven.be/jura (5 juni 2005)

2004

 • BAES, T., De Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek: mik hoog, de pijl zakt al genoeg in zijn vlucht, RW 2003-04, afl. 25, 997-998 en www.rw.be (22 februari 2004)
Copyright ©2024 Braeckmans lawyers | General conditions | Design & development by Catapult