Bibliographies Herman Braeckmans

A.        Books

H. Braeckmans en R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2020, 975 p.

H. Braeckmans en R. Houben, Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: Frisse wind of storm op zee, Antwerpen, Intersentia, 2019, 76 p.

Liber amicorum Herman Braeckmans, In het vennootschapsbelang, Antwerpen, Intersentia, 2017, 587 p.

H. Braeckmans, M. Storme, B. Tilleman, J. Vananroye en M. Vanmeenen (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia, 2017, 513 p.

H. Braeckmans, O. Caprasse, Y. De Cordt, e.a., De modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 263 + 176 p.

H. Braeckmans, E. Dirix, M.E. Storme, B. Tilleman en M. Vanmeenen (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III, Antwerpen, Intersentia, 2014, 560 p.

H. Braeckmans en R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 924 p.

H. Braeckmans, M. Coipel, Y. De Cordt (eds.), e.a, 10 ans d’entrée en vigueur du Code des Sociétés / 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking., Mechelen, Kluwer, 2011, 536 p.

H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B. Tilleman en M. Vanmeenen (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia, 2010, 492 p.

H. Braeckmans, Vereffening van vennootschappen buiten faillissement, Antwerpen, Intersentia, 2008, 190 p.

H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B. Tilleman en M. Vanmeenen (eds.), Curatoren en vereffenaars, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1029 p.

H. Braeckmans en E. Wymeersch (eds.), Behoorlijk vennootschapsbestuur, Antwerpen, Intersentia, 2003, 223 p.

H. Braeckmans, E. Dirix en E. Wymeersch (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1998, 549 p.

H. Braeckmans en E. Wymeersch (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995 (wet van 13 april 1995), Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1996, 507 p.

H. Braeckmans en E. Wymeersch (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991 (wetten van 18 en 20 juli 1991), Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1992, 440 p.

H. Braeckmans en E. Wymeersch (eds.), De eenpersoonsvennootschap, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1988, 431 p.

H. Braeckmans en e. Wymeersch (eds.), Het nieuwe vennootschappenrecht (wet 5 december 1984), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985, 255 p.

H. Braeckmans, Juridische aspecten van Consortiumkredieten in Eurodeviezen, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1985, 538 p.

H. Braeckmans, Factoring, een juridische analyse, Brussel, Ced. Samson, 1979, 286 p.


B.         Articles in magazines and contributions in books

A selection of recent publications


H. Braeckmans en R. Houben, Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, R.W. 2019-2020, 523-541 (deel 1) en 563-578 (deel 2)

H. Braeckmans, Status quaestionis inzake vereffening van vennootschappen: stilte na vele wetswijzigingen, in Curatoren en vereffenaars IV, H. Braeckmans, M. Storme, B. Tilleman, J. Vananroye  en M. Vanmeenen (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2017, 487-507

H. Braeckmans, De aansprakelijkheid van de prudentiële toezichthouder binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, in Het nieuwe bankentoezicht, R. Houben en W. Vandenbruwaene (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2016, 215-261

H. Braeckmans en B. Simoens, De privaatrechtelijke afdwingbaarheid van Corporate Governance Codes, DAOR, 2015/4, nr. 116, p. 4-30

H. Braeckmans, Vereffening van vennootschappen: een perpetuum mobile? in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III, H. Braeckmans, E. Dirix, M.E. Storme, B. Tilleman en M. Vanmeenen (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2014, 39-70

H. Braeckmans, Nieuwe wijzigingen bij vereffening van vennootschappen: de wet van 19 maart 2012, R.W. 2012-2013, 1482-1493

H. Braeckmans, Actualia vennootschapsrecht, CBR Jaarboek 2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 163-202

H. Braeckmans en A. Jeurissen, Vennootschappen en de rechtbank van koophandel, Vademecum van de rechter in handelszaken, Brugge, Die Keure, 2013, 63 p.

H. Braeckmans en R. Houben, Afwenteling van aandeelhoudersrisico, in Liber amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia 2011, p. 1313-1325

H. Braeckmans, Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading, T.P.R. 2010, 1603-1701

H. Braeckmans, Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen : de vlag dekt niet de lading, in 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking, H. Braeckmans, Coipel, Y. De Cordt e.a (eds.), Mechelen, Kluwer, 2011, p. 377-473

H. Braeckmans, De S-BVBA: goede of valse start, R.W. 2009-2010, 1714-1727

H. Braeckmans, Een beroep op de gegronde redenen bij uittreding vereist niet steeds een foutieve of onrechtmatige gedraging, Noot onder Cass., 16 maart 2009, R.W. 2009-2010, 873-876

H. Braeckmans, De wettelijke regeling van volkomen rechtspersonen is onvolkomen, in Liber amicorum Jos Van Goethem, Antwerpen, Intersentia 2009, p. 79-87

H. Braeckmans, Het kort geding in vennootschapszaken, in Het kort geding, Vlaamse Conferentie van de Balie te Antwerpen (ed.), Brussel, Larcier 2009, p. 173-228

H. Braeckmans, Verantwoording en verantwoordelijkheid inzake behoorlijk bestuur van de vennootschap, in Verantwoordelijkheid en recht, University of Antwerp Legal School (UALS) (ed.), Mechelen, Kluwer 2008, p. 277-290

H. Braeckmans, Oprichting, bestuur en einde van de vennootschap: verbeteringen zijn mogelijk in functie van symmetrie en concordantie, in: Van alle markten, Liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia 2008, 75-95

H. Braeckmans, De afschaffing van effecten aan toonder en andere wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen door de wetten van 14 december 2005 en 25 april 2007, R.W. 2007-2008, 722-734

H. Braeckmans, Vereffening van vennootschappen: nieuwe bevoegdheid van de rechtbank van koophandel, R.W. 2006-2007, 662-674

H. Braeckmans, Vereffening van vennootschappen buiten faillissement, in Curatoren en vereffenaars, H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B. Tilleman en M. Vanmeenen (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 191-259

H. Braeckmans, De Europese vennootschap (Societas Europaea), R.W., 2004-2005, 1241-1254

H. Braeckmans, Bestuur van de BVBA door een rechtspersoon en de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon, in Behoorlijk vennootschapsbestuur, H. Braeckmans en E. Wymeersch (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 1-21

H. Braeckmans, De wet van 2 augustus 2002 inzake behoorlijk vennootschapsbestuur (corporate governance), R.W., 2002-2003, 1641-1652

H. Braeckmans, Conflicten in vennootschappen, R.W., 2002-2003, 1081-1092

H. Braeckmans, Het vraagrecht van de aandeelhouder in de algemene vergadering, in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 527-535

H. Braeckmans, De commissaris: gewijzigde taak en aansprakelijkheid in het W.Venn., in Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, Die Keure, 2001, 371-381

H. Braeckmans, De uitsluiting en uittreding van aandeelhouders, R.W., 2000-2001, 1361-1378

H. Braeckmans, Het wetboek van vennootschappen, R.W., 2000-2001, 1473 e.v.

Copyright ©2024 Braeckmans lawyers | General conditions | Design & development by Catapult