Bibliographies Peter Baert

2020

BAERT, P., "Art. 7:85 tot en met 7:91, art. 7:93 tot en met 7:95 en 7:97 tot en met 7:100 WVV", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 58 (december 2020). – bespreking van het monistisch bestuursmodel in de NV.

BAERT, P., "Art.  5:70 tot 5:79 WVV", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 58 (december 2020) – bespreking van het bestuur van de BV.


2019

BAERT, P., "Art. 59 Pandwet" in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 65 (januari 2019), 7 p.


2016

BAERT, P., "Art. 292-301 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 47 (juli 2016), 65 p. – update van de bijdrage uit 2000, met inbegrip van het nieuwe artikel 295bis Wetboek van vennootschappen.

BAERT, P., “Art. 517-522 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een naamloze vennootschap)”, in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 47 (juli 2016), 87p. – update van de bijdrage uit 2009, met inbegrip van de nieuwe artikels 518bis, 520bis en 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

 

2014

BAERT, P., “Het onderpand van het voorrecht van de kredietverzekeraar (noot onder Cass. 5 juni 2014), R.W. 2014-15, 255.


 2009

BAERT, P., “Art. 517-522 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een naamloze vennootschap)”, in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 31 (september 2009), 54 p.

BAERT, P., “Art. 378-380 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een coöperatieve vennootschap)”, in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 31 (september 2009), 34 p.

BAERT, P., “Art. 255-261 Wetboek van vennootschappen (bestuur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)”, in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 31 (september 2009), 54 p.


2007

BAERT, P., “Art. 198, § 2 Wetboek van vennootschappen”, in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 24 (mei 2007), 8 p.


2006

BAERT, P., "Art. 2 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 23 (december 2006), 28 p.

BAERT, P., "Art. 50-53 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 21 (augustus 2006), 20 p.


 2003

BAERT, P., "De nieuwe regeling van de groepsinterne belangenconflicten (art. 524 W. Venn.)", in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Behoorlijk vennootschapsbestuur. Een analyse van de wet van 2 augustus 2002, Antwerpen, Intersentia, 2003, 77-109.

BAERT, P. "Art. 403-404 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 12 (mei 2003), 20 p.


 2002

BAERT, P., "En hoe gaat het met uw wapenproductie ? Bedenkingen bij het vraagrecht van de aandeelhouder, naar aanleiding van de Barco-zaak", TRV 2002, 397-403.

BAERT, P., "Art. 172-177 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 9 (augustus 2002), 30 p.


 2001

BAERT, P., "Art. 454-455 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 6 (juni 2001), 16 p.

BAERT, P., "Art. 227-228 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 6 (juni 2001), 20 p.


2000

BAERT, P., "Art. 568-580 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 3 (mei 2000), 58 p.

BAERT, P., "Art. 292-301 Wetboek van vennootschappen", in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 3 (mei 2000), 64 p.

BAERT, P., “Vereffening”, in Jaarboek Insolventierecht 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 105-107.

BAERT, P., “Vennootschapsrechtelijke mogelijkheden waarmee zich te beschermen tegen de insolventie van een schuldenaar”, in Jaarboek Insolventierecht 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 143-151.


1999

BAERT, P., "Moeten met ontslag bedreigde bestuurders van een N.V. gehoord worden?", V&F 1999, 216-223. 

BAERT, P., "Certificering van vennootschapseffecten : bij de noorderburen over het muurtje kijken", T.R.V. 1999, 127-151.

Copyright ©2024 Braeckmans lawyers | General conditions | Design & development by Catapult