Braeckmans Advocaten is een nichekantoor dat voornamelijk zaken behandelt die onder hetvennootschaps- en ondernemingsrecht vallen. Het advocatenteam heeft uitgebreide ervaring in het ruime domein van het vennootschapsrecht, onder meer inzake conflicten in vennootschappen, en heeft een bijzondere expertise opgebouwd in de behandeling van geschillen in ondernemingen.

De rol van Braeckmans Advocaten beperkt zich niet tot gerechtelijke procedures: het kantoor buigt zich ook over preventieve maatregelen om vennootschapsconflicten te vermijden. Door hun rijke pleitervaring kunnen de advocaten van Braeckmans Advocaten bij onderhandelingen en bij de redactie van contracten (o.m. aandeelhoudersovereenkomsten) anticiperen op conflicten en de cliënt behoeden voor geschillen en arbitrages.

Het advocatenkantoor heeft ook een ruime expertise inzake overnames van ondernemingen (aankoop/verkoop van aandelen, aankoop/verkoop van activa).

Dankzij de kleinschaligheid kan Braeckmans Advocaten elke cliënt een persoonlijke aanpak en een optimale vertrouwensrelatie garanderen. De advocaten die uw dossier ter harte nemen, bestuderen dat tot in de kleinste details en vanuit alle mogelijke invalshoeken. Ze doen dat vanuit het standpunt van de cliënt, met wie ze persoonlijk overleggen.

Braeckmans Advocaten combineert een jarenlange praktijkervaring met een stevige academische onderbouw. Elk dossier wordt getoetst aan het Belgisch en indien nodig ook het buitenlands recht. De kennis van die rechtsregels wordt continu uitgebreid, verdiept en geactualiseerd.

De onafhankelijke positie is een andere belangrijke troef van Braeckmans Advocaten. Doordat het kantoor geen zaken uit ver verwijderde praktijkgebieden zoals het sociaal recht of het familierecht behandelt, is het risico op een belangenconflict zo goed als onbestaande.

Braeckmans Advocaten treedt op voor particulieren, vennootschappen, vzw's en stichtingen en voor hun bestuurders, aandeelhouders en commissarissen. In aansprakelijkheidsdossiers verdedigt het kantoor ook beoefenaars van vrije beroepen, zoals notarissen, bedrijfsrevisoren en accountants. Braeckmans Advocaten wordt eveneens geregeld geraadpleegd door confraters-advocaten voor gefundeerd advies over specifieke juridische vennootschapsvraagstukken. Regelmatig treedt het kantoor op als 'second counsel' waarbij de 'huisadvocaat' van de onderneming bijstand krijgt vanuit de vennootschapsrechtelijke invalshoek.

CONTACT

Wenst u kennis te maken met ons kantoor.
Bel of mail ons om te weten of u met
uw juridisch probleem terecht kunt bij 
Braeckmans Advocaten.

T    +32 3 286 06 30
E    advocaten@braeckmans.eu

Team

Herman Braeckmans
Advocaat
Tim Baes
Advocaat
Axel De Schampheleire
Advocaat
Peter Baert
Advocaat
Marly Bervoets
Advocaat
Philippe Denys
Advocaat
Katrien APERS
Office manager
Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult